Kardiyoloji

Hastanemiz Kardiyoloji polikliniğinde, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli her türlü muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir.

 

Kardiyoloji Bölümünde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

 • Kalp Krizi,
 • Koroner Yetmezliği, 
 • Kalp Yetmezliği,
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları,
 • Kalp Kapak Hastalıkları,
 • Periferik Damar Hastalıkları,
 • Aort Damarı Hastalıkları,
 • Hipertansiyon,
 • Hiperkolesterolemi,
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları,

 

Poliklinimizde yapılar kardiyolojik tetkikler;

 • EKG, 
 • Eforlu EKG
 • Holter EKG, 
 • Ekokardiyografi (Transtorasik ve transözefageal),
 • Ambulatuvar kan basıncı izlemi,
 • Monitörizasyon